חתולים

בצלאל, רישום, 2003-2004

שמן

צבעי שמן, 2004.

רישום

בצלאל, רישום, 2003-2004
עפרון