חתולים

בצלאל, רישום, 2003-2004

שמן

צבעי שמן, 2004.

אנטומיה

בצלאל, אנטומיה, 2006

 

 

 

רישום

בצלאל, רישום, 2003-2004
עפרון